POŻYCZKA GOTÓWKOWA, DECYZJA W 5 MINUT!

Wypełnij formularz by złożyć wniosek o pożyczkę

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść.
Wyrażam, zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017.1279 z dnia 24 czerwca 2017 r.).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2016.1489 z dnia 16 września 2016 r.) przez Administratora Danych wskazanego w Polityce Bezpieczeństwa.
Niniejszym oświadczam, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MalitaTM Tomasz Marczewski (Administrator) moich danych osobowych w celach bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług, a także na przekazanie ich bankom i firmom pożyczkowym oraz firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne. Pełna treść klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez banki i firmy pożyczkowe, którym moje dane zostaną przekazane na podstawie upoważnienia zawartego w zd.1. Jestem świadomy, iż na tej podstawie Administrator lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim.

Przyjmuję do wiadomości, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest MalitaTM Tomasz Marczewski spółka cywilna z siedzibą na ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081, e-mail: kontakt@pozyczka1min.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej Inspektor) administratora jest Tomasz Marczewski, email: inspektor@pozyczka1min.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  - bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez Administratora oraz przekazania ich bankom, firmom pożyczkowym na podstawie mojej zgody wyrażonej powyżej (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  - niezbędnych do wykonania umowy, której jestem stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji – okres przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu.
  - ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych (okres przetwarzania 5 lat od daty realizacji czynności), windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (okres przetwarzania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność powstała)
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być banki i firmy pożyczkowe, a także podmioty świadczące usługi hostingowe (tj. przechowywania danych na zewnętrznych serwerach) i informatyczne
 5. na podstawie art. 15 – 21 RODO posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej powyżej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. żądania, o których mowa w ust.5 i 7, kierować należy do Administratora mailowo lub listownie (dane kontaktowe w ust.1)
 9. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu pozyczka1min.pl
 10. przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach odbywa się we współpracy ze sprawdzonym dostawcą hostingu Home.pl S.A.

FORMULARZ WYSŁANY POPRAWNIE!

Dziękujemy za wysłanie zapytania o pożyczkę gotówkową.

Najszybciej jak będzie to możliwe skontaktuja się z państwem konsultanci z wybranych banków i instytucji finansowych którzy mogą odpowiedzieć na państwa potrzeby pozyczkowe. Przedstawią ofertę dopasowaną do państwa wymagań. Wniosek można składać raz na 30 dni, prosimy cierpliwie czekać na kontakt.

RRSO wynosi przeciętnie 17,28%.| Maks. RRSO: 178,38%. Wysokość RRSO zależy od pożyczkodawcy, który udzieli pożyczki.

Nasi partnerzy oferują pożyczki z okresem spłaty od 61 dni do 120 miesięcy. Na kwote od 100 zł do 50 000 zł

Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o dochodach. Wyślij formularz w 1 min

Pożyczka przez Internet lub telefon

Również bez zaświadczeń o dochodach; nawet jeśli masz zły BIK, KRD; wysoka przyznawalność

Szybka pożyczka gotówkowa dla każdego

Realna Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem odzwierciedlającym relację istniejącą pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę a kwotą otrzymanego przez niego kredytu. Z tego względu, że definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, wskaźnik ten obiektywnym narzędziem pozwalającym na porównanie różnych ofert. W przypadku pożyczek pozabankowych należy liczyć się z takimi kosztami, jak opłata przygotowawcza, opłata związana z przedłużeniem okresu spłaty, koszty ubezpieczeń oraz koszty windykacji w postaci upomnień i monitów. Typowa dla produktów firm udzielających pożyczek on-line jest również opłata rejestracyjna wynosząca zazwyczaj 1 gr lub 1 zł, która jest przelewem wykonywanym z konta pożyczkobiorcy na konto pożyczkodawcy w celu zweryfikowania tożsamości i uruchomienia pożyczki.

Reprezentatywny przykład pożyczki

Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego wynosi 7,78%. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 66 646,80 zł, całkowita kwota do zapłaty 90 134,83 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 6,89% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 12.11.2018 r. wynosi 1,50% i marży banku w wysokości 5,39 p.p.), całkowity koszt kredytu 23 488,03 zł (w tym: prowizja 1 353,20 zł, odsetki 22 134,83 zł), umowa zawarta na okres 101 miesięcy, 100 miesięcznych rat równych w kwocie 892,59 zł, ostatnia rata 875,83 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.11.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Minimalny okres spłaty dla kredytów gotówkowych udzielonych w czerwcu 2018r. wynosił 3 miesiące.

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wymaga rozważenia kilku istotnych aspektów. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić cel niemożliwy do sfinansowania przy pomocy własnych środków, jak i wysokość pożyczki lub kredytu dostosowaną do możliwości finansowych ich biorcy. Należy również pamiętać o tym, aby nie traktować takiego typu źródeł jako formy regularnego wsparcia budżetu domowego, bowiem sytuacja taka może się skończyć wpadnięciem w spiralę długów i ogromnymi problemami finansowymi. Pożyczka jest niewątpliwie zobowiązaniem wpływającym na całą rodzinę, dlatego jej członkowie powinni wiedzieć o celu, w jakim została ona zaciągnięta, jak również o terminie i warunkach jej spłaty. Ważny jest tutaj fakt, aby pożyczka lub kredyt były spłacone razem ze wszystkimi kosztami z określonymi w umowie, a więc prowizją, oprocentowaniem i dodatkowymi opłatami, np. wynikającymi z opóźnień w spłacie rat.

Klienci przed podpisaniem umowy powinni szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza w punktach dotyczących wysokości opłat oraz terminu spłaty.

Opóźnienia w spłacie – konsekwencje

Opóźnienie w spłacie raty pożyczki lub kredytu powoduje, że pożyczko lub kredytobiorca musi się liczyć nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również ewentualnymi konsekwencjami o formalnoprawnej naturze. Zgodnie z zawartą umową, pożyczkodawca ma prawo do naliczania dodatkowych opłat, które zazwyczaj wynikają z konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty lub przeprowadzenia czynności windykacyjnych. Podstawową taką opłatą są jednak odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkobiorca musi się również liczyć z możliwością zgłoszenia pojawiających się opóźnień do bazy dłużników, co w przyszłości może mu utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić nie tylko zaciągnięcie kredytu, ale również np. zawarcie umowy telekomunikacyjnej.

Zasady dotyczące przedłużania pożyczki

Jednym z uprawnień pożyczkobiorców jest możliwość wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub kredytu. W przypadku większości pożyczek pozabankowych okres ten wynosi tyle, ile pierwotny okres spłaty pożyczki. Zazwyczaj takie wydłużenie jest związane z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku i dokonania dodatkowej opłaty, której wysokość może być nawet równa opłacie za udzielenie pożyczki. Należy pamiętać, aby wniosek o wydłużenie okresu spłaty zobowiązania złożyć przed upływem terminu jego spłaty, bowiem jest to niezbędny warunek jego uwzględnienia.

Konsekwencje braku płatności

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie dokona spłaty zaciągniętego przez siebie zobowiązania, wówczas pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwoty tej pożyczki razem z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Pierwszą i podstawową możliwością stosowaną w tym względzie jest wysłanie na piśmie lub w formie wiadomości e-mail wezwania do zapłaty, za które są naliczane opłaty. Należy również pamiętać o tym, że każdy dzień opóźnienia w spłacie generuje odsetki. W sytuacji, gdy klient nadal nie spłaca pożyczki, zazwyczaj następuje przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej lub wszczynane jest postępowanie sądowe, a w jego następstwie sprawa jest przekazywana do komornika.

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pożyczki gotówkowe, tzw. pożyczki pozabankowe, są udzielane są na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre firmy pożyczkowe stosują się również do przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 roku nr 126, poz. 715 z późn. zm.). W tym przypadku, w momencie podpisywania umowy klientom są przedstawiane formularze informacyjne typowe dla kredytów konsumenckich.

Pozyczk1min.pl, to nowoczesna porównywarka finansowa. Dzięki nam szybko i całkowicie bezpłatnie porównasz kredyty gotówkowe, szybkie pożyczki z okresem spłaty powyżej 61 dni

Administratorem danych osobowych jest MalitaTM Tomasz Marczewski z siedzibą przy ul. Szajnowicza 1/132, 02-796 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez MalitaTM Tomasz Marczewski. W razie wyrażenie zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawienie oferty oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Baza danych klientów jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul, zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności

Kontakt

W razie chęci nawiązania kontaktu, zapytania kierować można na adres mailowy bok@pozyczka1min.pl