Pożyczka gotówkowa

Decyzja w 5 minut!

Wypełnij formularz by złożyć wniosek o pożyczkę

mies.
Zaznacz wszystkie zgody

O nas

co wyróżnia pozyczka1min

Co wyróżnia pozyczka1min.pl?
Przede wszystkim dostęp do najlepszych ofert pożyczkowych na rynku dopasowanych do Twoich potrzeb. Z nami pożyczysz pieniądze bez żadnych problemów, na dowolny cel, a pieniądze otrzymasz nawet w 15 minut!

co wyróżnia pozyczka1min

Jesteśmy firmą z długoletnim doświadczeniem w branży pożyczkowej. Dostarczamy usługi i oferty jedynie sprawdzonych pożyczkodawców. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i satysfakcja klienta.

Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 10000 zł, całkowita kwota do zapłaty – 11791,18 zł, oprocentowanie stałe – 3,99%, całkowity koszt kredytu – 1791,18 zł (w tym: prowizja 1087,35 zł, odsetki 695,73 zł), czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, 1–35 miesięcznych rat po 332,23 zł, ostatnia, 36. rata 332,33 zł. Maks. RRSO wynosi 178,38%. RRSO wynosi przeciętnie 17,28%.

Pożyczki z okresem obowiązywania umowy od 61 dni do 36 miesięcy, płatne w ratach o wysokości uzależnionej od kwoty udzielonej pożyczki i okresu obowiązywania umowy. Zakres umocowania Usługodawcy obejmuje prawo do reklamowania usług kredytodawców oraz przekazywania im zapytań ofertowych, natomiast nie obejmuje prawa do zawierania umów w ich imieniu. Usługodawca współpracuje z pożyczkodawcami. Treść informacji opublikowanych w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez banki i firmy pożyczkowe, którym moje dane zostaną przekazane na podstawie upoważnienia zawartego w zd.1. Jestem świadomy, iż na tej podstawie Administrator lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest MalitaTM Tomasz Marczewski spółka cywilna z siedzibą na ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081, e-mail: kontakt@pozyczka1min.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej Inspektor) administratora jest Tomasz Marczewski, email: inspektor@pozyczka1min.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  – bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez Administratora oraz przekazania ich bankom, firmom pożyczkowym na podstawie mojej zgody wyrażonej powyżej (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  – niezbędnych do wykonania umowy, której jestem stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji – okres przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu.
  – ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych (okres przetwarzania 5 lat od daty realizacji czynności), windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (okres przetwarzania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność powstała)
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być banki i firmy pożyczkowe, a także podmioty świadczące usługi hostingowe (tj. przechowywania danych na zewnętrznych serwerach) i informatyczne
 5. na podstawie art. 15 – 21 RODO posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej powyżej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. żądania, o których mowa w ust.5 i 7, kierować należy do Administratora mailowo lub listownie (dane kontaktowe w ust.1)
 9. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu pozyczka1min.pl
 10. przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach odbywa się we współpracy ze sprawdzonym dostawcą hostingu Home.pl S.A.